HEADQUARTER

KIPAR TEKSTIL SAN. ve TIC. A.S.
Osmangazi Mah. 3127.Sok. No:7 - Kirac
34522 Esenyurt Istanbul / TURKEY

Phone: +90 (0) 212 886 29 00
Fax: +90 (0) 212 886 27 72
kipar@kipartekstil.com